Δημοπρασία Π.Ε. Μαγνησίας 31349/26-01-2022

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
31349/26-01-2022 357,16 Αποθηκευτική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 02/03/2022, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 13:30 μ.μ. έως 13:45 μ.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις