Δημοπρασία Π.Ε. Μαγνησίας 18049/14-09-2016

Αριθμ. Διακήρυξης Έκταση (τ.μ) Χρήση
18049/14-09-2016 270  Αποθηκευτική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 17/10/2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ. 

Σχετικές Αναρτήσεις