Δημοπρασία Π.Ε. Μαγνησίας 18050/14-09-2016

Αριθμ. Διακήρυξης Έκταση (τ.μ) Χρήση
18050/14-09-2016 357,16  Αποθηκευτική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 17/10/2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 10:15 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις