Δημοπρασία Π.Ε. Μεσσηνίας 66358/23-11-2017

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
66358/23-11-2017
 34.258
Αγροτική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 17/01/2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.