Δημοπρασία Π.Ε. Πέλλας 742210/35263/15-11-2023


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) 

Χρήση

742210/35263/15-11-2023

4.305

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  18/12/2023, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 09:30 π.μ. έως 09:45 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις