Δημοπρασία Π.Ε. Πέλλας 36839/1675/16-01-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό

Χρήση

36839/1675/16-01-2024

699

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  20/02/2024, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 10:45 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις