Δημοπρασία Π.Ε. Πέλλας 785983/37586/17-11-2023


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό

Χρήση

785983/37586/17-11-2023

7.539,60

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  28/12/2023, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις