Δημοπρασία Π.Ε. Πέλλας 790318/37837/20-11-2023


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό

Χρήση

790318/37837/20-11-2023

561,00

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  3/01/2024, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 10:45 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις