Δημοπρασία Π.Ε. Πέλλας 30787/1382/15-01-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό

Χρήση

30787/1382/15-01-2024

4.479

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  20/02/2024, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις