Δημοπρασία Π.Ε. Πέλλας 31030/1387/15-01-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό

Χρήση

31030/1387/15-01-2024

685

Αναπτυξιακή

Ημερομηνία Δημοπρασίας  20/02/2024, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 10:45 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις