Δημοπρασία Π.Ε. Πιερίας 515971(12223)15-07-2022

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Χρήση
515971(12223)15-07-2022

7.557,49

67.262,00

Γεωργική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 23/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 11.00 π.μ. έως 11.30 π.μ.  

Σχετικές Αναρτήσεις