Δημοπρασία Π.Ε. Θεσπρωτίας 186852/23139/23-11-2021

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)Τοπογραφικό    Χρήση
186852/23139/23-11-2021 5.175 Καλλιέργεια
Ημερομηνία Δημοπρασίας 14/01/2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις