Δημόσιες Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος

Σήμερα λειτουργούν οι παρακάτω ΣΕΚ:

  • Η ΣΕΚ Αθηνών με έδρα την Αθήνα (Παιωνίου 25, 104 40, τηλ. 210 8222518, email: ),  και με περιοχή δικαιοδοσίας τις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων πλην της Π.Ε. Κερκύρας (ΑΙΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑ).
  • Η ΣΕΚ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Καρατάσου 1, 546 26, τηλ. 2310 521111, email: ) και περιοχή δικαιοδοσίας τις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΙΤΗΣΗ ΚΡΕΟΠ ΘΕΣ/ΚΗ), (ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΡ ΘΕΣ/ΚΗ) και το υπαγόμενο σε αυτή Γραφείο ΣΕΚ Δράμας (τέρμα Λεωφόρου Στρατού, τηλ. 2521 020026, email: ) με περιοχή δικαιοδοσίας την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΑΙΤΗΣΗ  ΚΡΕΟΠ ΔΡΑΜΑ), (ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΡ ΔΡΑΜΑ).
  • Η ΣΕΚ Λάρισας με έδρα τη Λάρισα (4ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας Τρικάλων (εντός Αβερωφείου Γεωργική Σχολής), 41500, τηλ. 2410 672700, email: και περιοχή δικαιοδοσίας τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου καθώς και την Π.Ε. Κέρκυρας (ΑΙΤΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑ).

Οι παραπάνω ΣΕΚ παρέχουν στους σπουδαστές τους, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους, βεβαίωση ή πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη και εκδοροσφαγέα στοιχείο απαραίτητο προκειμένου να μπορούν να απασχοληθούν σε κρεοπωλείο, εργαστήριο κρεάτων ή σφαγείο.

Δ/νση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης

Σχετικές Αναρτήσεις