Περιφερειακό Κέντρο Αχαϊας, Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

Επιβλαβείς οργανισμός καραντίνας προτεραιότητα για την Ε.Ε., Bactrocera dorsalis (ΙΟΥΛΙΟΣ 2024)
Επιβλαβείς οργανισμός καραντίνας-Spodoptera frugiperda (10.10.2023)
Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας-Aleurocanthus spiniferus (Ιούνιος 2022)
Επιβλαβείς οργανισμοί-Αromia bungii (Coleoptera: Cerambycidae) (Οκτώβριος 2019)
Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας-Aleurocanthus spiniferus (Οκτώβριος 2019)
Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας Xylella fastidiosa (Ξυλλέλα) και Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης (Απρίλιος 2018)
Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών (Νοέμβριος 2016)
Βακτηριακό έλκος της ακτινιδιάς και ορθές πρακτικές για την προστασία της καλλιέργειας (Νοέμβριος 2016)

 

Σχετικές Αναρτήσεις