Περιφερειακό Κέντρο Ηρακλείου, Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

Γενικές Παρατηρήσεις για το Αμπέλι (2022) (09.12.2022) 
Γενικές Παρατηρήσεις για το Αμπέλι (2021)
Ενημέρωση για την Ελιά (30.01.2020)
Γενικές Παρατηρήσεις για το Αμπέλι (2020)
Γενικές Παρατηρήσεις για το Αμπέλι (2019)
Γενικές Παρατηρήσεις για το Αμπέλι (2018)
Γενικές Παρατηρήσεις για το Αμπέλι (2017)
Γενικές Παρατηρήσεις για το Αμπέλι (2016)
Συστάσεις για τους χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (12.04.2016)
Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας (09.05.2014) 

Αναρτήσεις Προηγούμενων Ετών


 

Σχετικές Αναρτήσεις