Μητρώα Λιπασμάτων

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στο Μητρώο Επιχειρήσεων εμφανίζονται όλες οι επιχειρήσεις των οποίων οι αντίστοιχες άδειες εμπορίας είναι σε ισχύ. Υπάρχει όμως περίπτωση στο Μητρώο να μην εμφανίζονται επιχειρήσεις των οποίων οι άδειες εμπορίας βρίσκονται σε διαδικασία ανανέωσης.

Δ/νση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχετικές Αναρτήσεις