Γεωργία

Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα 19-07-2024
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων 19-07-2024
Διεθνής Τιμή Βάμβακος 19-07-2024
Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας Βάμβακος 2024 19-07-2024
Περιφερειακό Κέντρο Ηρακλείου, Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου 19-07-2024
Νομοθεσία στα Νωπά Οπωροκηπευτικά 18-07-2024
Νομοθεσία Ελιά - Ελαιόλαδο 16-07-2024
Παρέμβαση Π2-58.4 «Ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνων και το ενωσιακό καθεστώς των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας 2023-2027 15-07-2024
Παρέμβαση Π2-58.5 «Προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας 2023-2027 14-07-2024
Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων Βιοκτόνων 08-07-2024
Δίκτυο Πληροφόρησης για τη Μεσογειακή Γεωργική Αγορά 03-07-2024
Ισχύουσα Νομοθεσία για τα Εσπεριδοειδή 02-07-2024
Οδηγίες για τις Εγκρίσεις 27-06-2024
Αναγνώριση Πειραματικών Μονάδων Ο.Π.Π.Α. 27-06-2024
Κατευθυντήριες Οδηγίες για Ελεγκτικές Αρχές στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 14-06-2024
Τοπικοί Αβελτίωτοι Πληθυσμοί και Ποικιλίες 04-06-2024
Οίνοι ΠΟΠ-ΠΓΕ 20-05-2024
Κοινοτικός Κατάλογος Ποικιλιών 08-05-2024
Εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες 02-05-2024
Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας 01-05-2024