ΑΧΛΑΔΙΑ

1.Γενικά

Η αχλαδιά ανήκει στην οικογένεια των Rosaceae το γένος Pyrus και οι ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ελλάδα ανήκουν στο είδος Pyrus communis L.
Eίναι δέντρο φυλλοβόλο, μακρόβιο, μικρού έως μεγάλου μεγέθους με παραγωγική ζωή που υπολογίζεται στα 30-40 χρόνια περίπου.
Οι ποικιλίες της, ανάλογα με την εποχή ωρίμανσης των καρπών, διακρίνονται σε:

  1. ποικιλίες καλοκαιρινές (κοντούλα, κρυστάλλι)
  2. ποικιλίες φθινοπωρινές

Τα αχλάδια καταναλώνονται νωπά ή μεταποιημένα.
Τα νωπά αχλάδια, ανάλογα με το στάδιο που συγκομίζονται και την ποικιλία τους, μπορούν να συντηρηθούν σε ψυκτικούς χώρους 2-8 μήνες.

 

2. Μεταποιημένα αχλάδια

Μικρό μέρος της παραγωγής αχλαδιών οδηγείται στη μεταποίηση για την παραγωγή κομπόστας καθώς επίσης και για την παραγωγή φρουτοσαλάτας.
Μέχρι 01.01.2008 η ποσότητα νωπών αχλαδιών που οδηγείτο στη μεταποίησης λάμβανε ενίσχυση. Μετά την παραπάνω ημερομηνία το προϊόν αποδεσμεύθηκε πλήρως από την ενίσχυση και εντάχθηκε στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε. που προκύπτουν από τις επίσημες ανακοινώσεις των Κ.Μ. στο πλαίσιο εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης ορισμένων οπωροκηπευτικών που προορίζονταν για μεταποίηση {ΚΑΝ(ΕΚ)2201/1999 και ΚΑΝ(ΕΚ)1535/2003},οι συνολικές ποσότητες αχλαδιών που οδηγούνταν στην μεταποίηση στην Ε.Ε., τις τελευταίες εμπορικές περιόδους, παρουσίαζαν τις εξής διακυμάνσεις:

Ποσότητες αχλαδιών που μεταποιηθήκαν στην ΕΕ

Εμπορική περίοδος

τόνοι

2004-2005

107.449

2005-2006

110.767

2006-2007

112.312

2007-2008

105.919

Αντίστοιχα σε εθνικό επίπεδο οι ποσότητες αχλαδιών που οδηγήθηκαν
στην μεταποίηση τις αντίστοιχες εμπορικές περιόδους ήταν:

Ποσότητες αχλαδιών που μεταποιηθήκαν στην Ελλάδα

Εμπορική περίοδος

τόννοι

2004-2005

7.986

2005-2006

9.283

2006-2007

10.876

2007-2008

7.824

Σύμφωνα με στοιχεία του WAPA (WorldApple & PearAssociation),η συνολική παραγωγή νωπών αχλαδιών στην Ε.Ε., κατά τη 10ετία 2003-2011, κυμάνθηκε περί τους 2.500.000 tn, ενώ το 2012 υποχώρησε κατά 22% στους 2.060.000 tn και η ποσότητα που οδηγήθηκε στην μεταποίηση εξ αυτών, ήταν περίπου 110.000 tn. κατά μέσο όρο.
Αντίστοιχα η συνολική παραγωγή αχλαδιών στην Ελλάδα, κατά το έτος 2010, ανήλθε σε περίπου 50.000 tn, το έτος 2011 σε 48.000tn, ενώ το 2012 σε 44.000 tn περίπου και η ποσότητα εξ αυτών που οδηγήθηκε στην μεταποίηση ήταν περίπου 6.000 με 6.500 tn.Ειδικότερα για τις ανταγωνίστριες χώρες Ισπανία και Ιταλία, όσον αφορά την παραγωγή φρουτοσαλάτας,ι η Υπηρεσία μας διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία:

Ισπανία: κατά τις εμπορικές περιόδους 2011 και 2012, η συνολική παραγωγή αχλαδιών ανήλθε σε 460.000 και 350.000 Μετρικούς Τόνους αντίστοιχα, εκ των οποίων μόνο 45.000 ΜΤ οδηγήθηκαν στη μεταποίηση για την παραγωγή κυρίως κομπόστας αχλαδιού που επιτυγχάνει καλύτερη τιμή στην αγορά έναντι του κύβου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή φρουτοσαλάτας.Εκτιμάται ότι για την εμπορική περίοδο 2012/2013, η ποσότητα που θα οδηγηθεί στη μεταποίηση θα κυμανθεί περίπου στους 30.000 Μ.Επισημαίνεται ότι περίπου ¼ της ως άνω ποσότητας οδηγείται για την παραγωγή συμπυκνωμένου χυμού (πουρές) 30-32 brix, και ότι η παραγωγή κομπόστας το 2012/2013 θα ανέλθει σε 356.000 χαρτοκιβώτια (περίπου 6.100 tn).

Αντίστοιχα στην Ιταλία οι ποσότητες μεταποιημένων αχλαδιών θα είναι μειωμένες κατά 30% περίπου, γεγονός που ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα διαθεσιμότητας πρώτης ύλης (κύβοι αχλαδιού),με πιθανό αποτέλεσμα την εκτοξεύση της τιμής της πρώτης ύλης στα 400€/ΜΤ έναντι 350€/ΜΤ που ήταν το 2011, σε αντίθεση με την πρώτη ύλη προέλευσης Αργεντινής που θα κυμανθεί περί τα 250€/ΜΤ.
Όσον αφορά την ελληνική παραγωγή φρουτοσαλάτας, τα μεταποιημένα αχλάδια (κύβοι) συμμετέχουν σε ποσοστό 35% στα τελικά προϊόντα (φρουτοσαλάτες) ενώ το υπόλοιπο 65% είναι η συμμετοχή άλλων φρούτων όπως π.χ. ροδάκινα, κεράσια , σταφύλια, κ.τ.λ. ελληνικής παραγωγής.                                     

Σχετικές Αναρτήσεις