Ανακοινώσεις Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Γεωργικών Διαρθρώσεων

Παράταση ημεροχρονολογιών, ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του Μ123Α του ΠΑΑ 2007-2013 και υποβολής του πλήρους φακέλου Α΄ Μερικής Πληρωμής καταβολής της εγκεκριμένης

Δημόσιας Δαπάνης 

Παράταση ημερομηνιών υποβολής δικαιολογητικών επενδυτικών σχεδίων του μέτρου 123Α λόγω κήρυξης τραπεζικής αργίας  (01.07.15)

Παρουσιάσεις Διήμερου Σεμιναρίου Επιτροπών Παρακολούθησης

Παρουσίαση Νέου Μέτρου 4.2. (4.2.1 και 4.2.2) του ΠΑΑ 2014-2020 στη 1η Β2Β συνάντηση για τις τάσεις και τις εξελίξεις στην αγορά των ποτών Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015 NEW VENUE Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

 

Δ/νση Προγραμματισμού και Εφαρμογών

Σχετικές Αναρτήσεις