Ψηφιακή Πλατφόρμα Greek Farms

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσφέρει την επιχειρηματική πλατφόρμα ψηφιακής δικτύωσης «Greek Farms».

Η ψηφιακή πλατφόρμα Greek Farms αναπτύχθηκε από το ΥΠΑΑΤ το 2020 στο πιεστικό και περιοριστικό περιβάλλον της της πανδημίας Sars Cov 2, με στόχο την εύκολη προβολή της διαθέσιμης παραγωγής των Ελλήνων παραγωγών και της εξεύρεσης προσωπικού (εργάτες γης) για τις καλλιέργειες με εποχιακές ανάγκες.

Έτσι οι διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχει σήμερα η πλατφόρμα Greek Farms είναι δύο:

  • Προβολή της αγροτικής παραγωγής όσων είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Αγροτών.
  • Ανακοίνωση κενών θέσεων εργασίας εργατών γης από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις με στόχο την προσέλκυση εργατικού δυναμικού εντός της χώρας.

Άμεσοι στόχοι της Ψηφιακής Υπηρεσίας «Greek Farms» αποτελούν:

  1. Η εξασφάλιση της επάρκειας αγρο-διατροφικών προϊόντων στην αγορά, με την ψηφιακή ενδυνάμωση της εφοδιαστικής αλυσίδας «από το χωράφι, στο ράφι και στο πιάτο του καταναλωτή»,
  2. Η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής προβολής και η ανάδειξη της ποικιλίας, της ποιότητας και των τοπικών χαρακτηριστικών των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων και
  3. Η άμεση ενημέρωση για την παροχή νέων θέσεων απασχόλησης στην αγροτική παραγωγή.

Η ψηφιακή υπηρεσία «Greek Farms» αφορά όλους όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και παράγουν, πωλούν ή καταναλώνουν αγροτικά προϊόντα.

Τα οφέλη είναι άμεσα.

  • Οι Παραγωγοί παρουσιάζουν τα προϊόντα τους.
  • Οι Εμπορικές επιχειρήσεις αναζητούν νέες ευκαιρίες συνεργασίας.
  • Οι Καταναλωτές προσεγγίζουν παραγωγούς για παραγγελίες.
  • Το Επιστημονικό και το εργατικό προσωπικό εντοπίζει ευκαιρίες απασχόλησης.

  


Σχετικές Αναρτήσεις