Κτηνοτροφία

Μέσα Σήμανσης Βοοειδών, Αιγοπροβάτων και Χοίρων 19-07-2024
Κατάλογος Εγκεκριμένων Εμπόρων Ζώντων Ζώων 19-07-2024
Μεταφορείς Ζώντων Ζώων 19-07-2024
Αρχείο Προαιρετικών Ενδείξεων 17-07-2024
Ασθένειες Αιγοπροβάτων 17-07-2024
Εγκεκριμένες / Καταχωρημένες Μονάδες - Εγκαταστάσεις Διαχείρισης ΖΥΠ Ελλάδας 16-07-2024
Πιστοποιητικά Εξαγωγών 15-07-2024
Εγκαταστάσεις Δίθυρων Μαλακίων και Αλιευμάτων 15-07-2024
Κεντρική Μακεδονία (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 12-07-2024
Αττική (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 12-07-2024
Αν. Μακεδονία & Θράκη (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 11-07-2024
Ασθένειες Βοοειδών 11-07-2024
Εγκύκλιοι Ζωϊκών Υποπροϊόντων 09-07-2024
Μέλι 02-07-2024
Εκκολαπτήρια - Μονάδες Πολλαπλασιασμού (πατρογονικά) 28-06-2024
Όρνιθες Αυγοπαραγωγής 28-06-2024
Κατάλογος Αναγνωρισμένων Οργανώσεων Αναπαραγωγής 25-06-2024
Κατάλογος Αναγνωρισμένων Οργανώσεων Αναπαραγωγής 25-06-2024
Ήπειρος (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 21-06-2024
Μέτρα Στήριξης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου 21-06-2024