Κτηνοτροφία

Κεντρική Μακεδονία (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 29-09-2023
Εγκεκριμένες / Καταχωρημένες Μονάδες - Εγκαταστάσεις Διαχείρισης ΖΥΠ Ελλάδας 29-09-2023
Μέσα Σήμανσης Βοοειδών, Αιγοπροβάτων και Χοίρων 29-09-2023
Κατάλογος Εγκεκριμένων Εμπόρων Ζώντων Ζώων 29-09-2023
Μεταφορείς Ζώντων Ζώων 29-09-2023
Πιστοποιητικά Εξαγωγών 28-09-2023
Ασθένειες Χοίρων 27-09-2023
Αρχείο Προαιρετικών Ενδείξεων 25-09-2023
Ασθένειες Αιγοπροβάτων 20-09-2023
Αν. Μακεδονία & Θράκη (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 05-09-2023
Μέτρα Στήριξης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου 28-08-2023
Στερεά Ελλάδα-Εύβοια (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 25-08-2023
Μέλι 09-08-2023
Εγκαταστάσεις Δίθυρων Μαλακίων και Αλιευμάτων 09-08-2023
Βόρειο Αιγαίο (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 07-08-2023
Ήπειρος (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 26-07-2023
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» Δράση 10.1.09 24-07-2023
Αττική (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 24-07-2023
Πρόγραμμα Βελτίωσης Συνθηκών Παραγωγής & Εμπορίας Προϊόντων Μελισσοκομίας 18-07-2023
Προστασία των Ιπποειδών Εργασίας 11-07-2023