Μητρώο Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος

foto sxoles kreatos140323Στο ηλεκτρονικό «ΜΗΤΡΩΟ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ» ο ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) καθώς και των μέχρι σήμερα αναγνωρισμένων Δημόσιων ή Ιδιωτικών Σχολών ή Ιδρυμάτων Εκπαίδευσης Κρεοπωλών και Εκδοροσφαγέων, που είναι αντίστοιχες/α με τις σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Η πρόσβαση αυτή επιτρέπει στον κάθε ενδιαφερόμενο να επιλέξει με διαφάνεια τη σχολή στην οποία θα παρακολουθήσει τη σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία προβλεπόμενη εκπαίδευση, προκειμένου να λάβει μετά από επιτυχή διαδικασία εξετάσεων έγκυρες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη ή/και εκδοροσφαγέα.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Σύνδεσμος με την υφιστάμενη νομοθεσία

Σύνδεσμος σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης Δημόσιων ή Ιδιωτικών Σχολών ή Ιδρυμάτων

 

Σχετικές Αναρτήσεις