Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου-Χορήγηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου

 foto licence 100323

Αιτήσεις για Άδειες Φύτευσης Αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες έτους 2024
  • ΥΑ 916/102034(ΦΕΚ Β΄2181.090424): Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις. 
Αιτήσεις για Άδειες Φύτευσης Αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες έτους 2023
Αιτήσεις για Άδειες Φύτευσης Αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες έτους 2020

Σχετικές Αναρτήσεις