Αίτηση Εγγραφής στο Κ.Η.Μ.Ο. (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών)

foto mhtrwo khmo090323

Μια ακόμα ευκαιρία προώθησης των αγροτικών προϊόντων μέσω της Οικοτεχνίας.

Τρόφιμα Οικοτεχνικής παρασκευής, τρόφιμα τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση ,μικρής κλίμακας Αγροτικών προϊόντων από τον επαγγελματία αγρότη.

 

Σχετικές Αναρτήσεις