Στατιστικά Στοιχεία Κρέατος Σφαγίων

Πίνακας Δεδομένων

Βιβλίο δεδομένων που περιέχει χρονοσειρές:
  • Ετήσιων δεδομένων κεφαλών και κρέατος σφαγίων στα σφαγεία (από το 1981) και εκτός σφαγείων (από το 2009) καθώς και δεδομένα εξωτερικού εμπορίου (1981 έως 1997).
  • Ετήσιων δεδομένων αριθμού κεφαλών και βάρους κρέατος σφαγίων εκτός σφαγείου (από το 1981).
  • Μηνιαίων δεδομένων αριθμού κεφαλών και βάρους κρέατος σφαγίων στα σφαγεία (από το 1981 έως δυο μήνες πριν την τρέχουσα ημερομηνία)
  • Εξαμηνιαίων προβλέψεων αριθμού κεφαλών βόειων και αιγοπρόβειων σφαγίων για την επόμενη διετία και έτος, αντίστοιχα (από το 1ο εξάμηνο 1996)
  • Τριμηνιαίων προβλέψεων αριθμού κεφαλών χοίρειων σφαγίων για την επόμενη διετία (από το 2ο τρίμηνο του 2016)
  • Μηνιαίων στοιχείων αριθμού κεφαλών και βάρους κρέατος εισαγωγών και εξαγωγών (από το 1981 έως τον 7ο του 1998)

Πρόσθετες πληροφορίες – Θεσμικό Πλαίσιο - Μεταδεδομένα 

   Επικοινωνία                                Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Σχετικές Αναρτήσεις