Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθέντων δύο (2) αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του υπομέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στην ΠΚΜ

Σχετικές Αναρτήσεις