Επίκαιρα Θέματα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων 29-09-2023
Ανάρτηση Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικά Σχήματα για ένταξη στη Δράση 4.1.2 29-09-2023
Ανάρτηση Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικά Σχήματα για ένταξη στη Δράση 4.1.2 /ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 29-09-2023
Ένταξη των πράξεων με κωδικούς ΕΠΠΡ2-00325 και ΕΠΠΡ2-00598, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο (ιδιωτικές παρεμβάσεις)» του Υπομέτρου 5.1 28-09-2023
Πρόσκληση 3549/27-09-2023 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για την δράση 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2022 27-09-2023
Νομοθεσία Κτηνοτροφικών & Πτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων 26-09-2023
Ανακοινώσεις ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ και ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ 2014-2020 22-09-2023
6η Τροποποίηση της απόφασης αρθμ. 299/396854/30.12.2022 χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023 22-09-2023
Δακοκτονία 20-09-2023
Εγκύκλιος Δικαιολογητικών για την επαλήθευση των δαπανών στη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του Μέτρου 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 20-09-2023
3η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης πράξεων στη Δράση 2 για τα Υπομέτρα α) 16.1-16.2 & β) 16.1-16.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 08-09-2023
9η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, του Υπομέτρου 4.2, του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης έτους 2017 07-09-2023
5η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.2, του Υπομέτρου 4.2, του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης έτους 2017 07-09-2023
Κατευθυντήριες Οδηγίες για Ελεγκτικές Αρχές στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 07-09-2023
3η Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 946/15.05.2023 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 874/28.3.2022 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης του υπο-Μέτρου 2.1 21-08-2023
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Έλους νομού Χανίων (Γ ΦΑΣΗ)» 10-08-2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2023, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-71, «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» 07-08-2023
1η Τροποποίηση της ΥΑ αριθμ. 427/02-03-2023 της Δράσης 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης) 28-07-2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρησης Αριθμών Σήμανσης Ιπποειδών 1ης και 2ης Πρόσκλησης που αφορά στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 24-07-2023
Προστασία των Ιπποειδών Εργασίας 11-07-2023