Επίκαιρα Θέματα

Προστασία των Ιπποειδών Εργασίας 19-06-2024
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων 19-06-2024
Κατευθυντήριες Οδηγίες για Ελεγκτικές Αρχές στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 14-06-2024
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1ης Πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-70-2.1 ‘’Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)’’ 14-06-2024
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1ης Πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-70-1.6 ‘’Ενισχύσεις για την ανάληψη πρόσθετων γεωργο-περιβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους για την προστασία των μελισσοσμηνών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας’’ 14-06-2024
ΥΑ αριθμ. 1043/148520(ΦΕΚ Β'3308/11.06.2024): Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του (ΠΑΑ) 2014-2022 13-06-2024
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Παιδικές Κατασκηνώσεις έτος 2024 13-06-2024
Τροποποίηση της ΥΑ αριθ. 712/102208/14.04.2022 «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές» του Μέτρου 5 11-06-2024
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 "Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία" Δράση 10.2.1 10-06-2024
Ανάρτηση Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικά Σχήματα για ένταξη στη Δράση 4.1.2 05-06-2024
Ανάρτηση Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικά Σχήματα για ένταξη στη Δράση 4.1.2 / ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 05-06-2024
Απόφαση αριθ. 1408/157767/04.05.2024: Χορήγηση έγκρισης αύξησης αλιευτικής ικανότητας σε 438 σκάφη με ΑΔΑ: Ψ7Η74653ΠΓ-ΜΝΖ 04-06-2024
ΥΑ αριθμ. 1383/150963(ΦΕΚ Β΄3070/31.05.2024) για την αλιεία των ειδών γαρίδας βαθέων υδάτων στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους 04-06-2024
Διακήρυξη Αριθ. 3608/ΜΓ/2024 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων και τριγωνικών πινακίδων αγροτικών μηχανημάτων» 04-06-2024
Μέτρο 11  «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 31-05-2024
1η Τροποποίηση 3943/22-09-2022 του Υπομέτρου 14.1. «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 Έναρξη δεσμεύσεων 29-05-2024
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3609/ΔΑ/2024 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προς σύναψη δημόσιας σύμβασης διάρκειας 5 ετών για την προμήθεια αυτοκινήτων με μίσθωση ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28-05-2024
Προστατεύοντας τα Φυτά Προστατεύουμε τη Ζωή 23-05-2024
Νομοθεσία Βοσκοτόπων 16-05-2024
2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1067/243916/01-08-2023 ΥΑ για την υλοποίηση της Παρέμβασης Π3-71 (Εξισωτική) 13-05-2024