Νέα Εθνικά Σήματα Πιστοποίησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

  elgo dhmhtra230921


Έξι (6) νέα εθελοντικά, φιλοπεριβαλλοντικά, συστήματα πιστοποίησης και τα αντίστοιχα σήματά τους ανακοίνωσε ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε εκδήλωση τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, στον Κήπο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

Παράλληλα ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διοργανώνει τον Σεπτέμβριο δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν, στο site του ΕΛΓΟ οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ώστε να  ενημερωθούν για τα οφέλη και τη διαδικασία πιστοποίησης των αγροτικών τους προϊόντων.

Τα νέα εθνικά σήματα AGRO αφορούν τις εξής κατηγορίες αγροτικών προϊόντων:

  1. Προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης (AGRO 2)
  2. Πιστοποιημένο χοιρινό κρέας (AGRO 8)
  3. Προϊόντα προστατευόμενων περιοχών δικτύου Natura 2000 (AGRO 9)
  4. Τοπικά προϊόντα (AGRO 10)
  5. Προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής (AGRO 11)
  6. Προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας εκτροφής και λιμνοθαλασσών (AGRO 12)

Με την εκπόνηση των νέων εθνικών προτύπων AGRO ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επιδιώκει, στο πλαίσιο του σκοπού και των αρμοδιοτήτων του, να καθιερώσει ένα πλαίσιο πιστοποίησης για την προστασία και την ανάδειξη της ποιότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων που ανταποκρίνεται  στις προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών και θα βοηθήσει τους παραγωγούς να προσθέσουν αξία στα προϊόντα τους και να ανταμειφθούν γι αυτό, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών, ιδιαιτέρως δε των λιγότερων ευνοημένων, αλλά και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα επιβλέπει την εφαρμογή των προτύπων AGRO,  διενεργώντας επιθεωρήσεις στους ιδιωτικούς φορείς που θα δραστηριοποιηθούν στην πιστοποίησή τους καθώς και στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις και στα σημεία πώλησης των προϊόντων των πιστοποιημένων ή μη επιχειρήσεων, με στόχο τη διαπίστωση της συμμόρφωσής  τους με τις προδιαγραφές.

Η πρωτοβουλία αυτή του Οργανισμού για την εκπόνηση των νέων προτύπων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 -2020» και για τη σύνταξή τους ακολουθήθηκαν διεθνείς κανόνες τυποποίησης, ώστε να διασφαλίζεται η  διαφάνεια της διαδικασίας, η αντικειμενικότητα και η συναίνεση όλων των ενδιαφερομένων μερών. 

ΤΑ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

                               
      agro8 230921      agro9 230921  agro10 230921       agro11 230921

agro12 230921 1     agro12 230921

 

  • Τα webinars διοργανώνονται έως 30.09.2021
  • Τά webinars βιντεοσκοπούνται και θα είναι διαθέσιμα στο site https://simataagro.elgo.gr/ με την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων σεμιναρίων.

 

 

elgo dhmhtra 230921 2

Σχετικές Αναρτήσεις