6η Τροποποίηση της απόφασης αρθμ. 299/396854/30.12.2022 χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023

Σχετικές Αναρτήσεις