Έγκριση χορήγησης ειδικής άδειας αλιείας Αθερίνας (Atherina boyeri) με κυκλικά δίχτυα και χρήση φωτός στη λίμνη Τριχωνίδα σε αλιευτικά σκάφη

Σχετικές Αναρτήσεις