ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2023, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-71, «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2023, ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2023-2027, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-71, «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ», ΔΡΑΣΗ 1 : ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΔΡΑΣΗ 2 : ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ,ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ, ΔΡΑΣΗ 3 : ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ. (28.07.2023)

 

Σχετικές Αναρτήσεις