Ένταξη των πράξεων με κωδικούς ΕΠΠΡ2-00325 και ΕΠΠΡ2-00598, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο (ιδιωτικές παρεμβάσεις)» του Υπομέτρου 5.1

Περισσότερα...............

 

Σχετικές Αναρτήσεις