Υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις του αμπελοοινικού τομέα έως και την 1η Δεκεμβρίου 2023

  • ΥΑ 3284/361545/23.11.2023(ΦΕΚ Β΄6660/23.11.2023): Τροποποίησης της αριθμ. 3139/329923/27-10-2023 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων Π2-58.2 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας» και Π2-58.6 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής» σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027, βάσει του άρθρου 58 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2115».

Σχετικές Αναρτήσεις