Έναρξη λειτουργίας επτά (7) ψηφιακών υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στο gov.gr


Ξεκίνησε η λειτουργία επτά (7) ψηφιακών υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στο gov.gr στην κατηγορία Γεωργία και κτηνοτροφία - Γεωργική επιχειρηματικότητα - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας ΥΠΑΑΤ.
Μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήματα, συνοδευόμενα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στις εξής κατηγορίες:  

1. Αιτήματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων διαχείρισης ΥΠΑΑΤ

2. Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση

3. Ενστάσεις κατά του κύρους δημοπρασίας ακινήτου που διαχειρίζεται το ΥΠΑΑΤ

4. Μίσθωση ακινήτου έναντι τιμήματος για δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα και επενδύσεις (άνω των 3 εκ. ευρώ)

5. Μίσθωση ακινήτου έναντι τιμήματος για εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

6. Μίσθωση ακινήτου έναντι τιμήματος εντός εγκεκριμένων οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

7. Μίσθωση ακινήτου έναντι τιμήματος του πρωτογενή τομέα και μεταποιήσεις (άνω των 5 εκ. ευρώ)


 

Σχετικές Αναρτήσεις