Λοιπό Θεσμικό Πλαίσιο Υπομέτρου 4.1

 Υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος + Τροποποιήσεις
Υπ. αριθμ. 13158/28-11-2017 Υπουργική απόφαση + Τροποποιήσεις 
Διευκρινήσεις / Εγκύκλιοι

Περισσότερα...............

 

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις