Προεδρικό Διάταγμα  αριθμ. 24/21.03.2022(ΦΕΚ Α΄64/24.03.22): Ρυθμιστικών μέτρων για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval)

Για την ενημέρωσή σας σε θέματα που αφορούν στην αλιεία, απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της 
Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας (Γ.Δ.Α.)

Σχετικές Αναρτήσεις