υποέργο 5: «Γενετική βελτίωση ζώων»

Γενετική Βελτίωση Ζώων


Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ως Φορέας Υλοποίησης δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0, ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Α.Π.: 165/7-04-2022 και ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο υποέργο 5 «Γενετική βελτίωση ζώων» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164849), η απόφαση αναρτήθηκε στον ιστοχώρο του ΥπΑΑΤ καθώς και στην κεντρική πύλη ενημέρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προς ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων.

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 14.702.000,00 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων  ξεκινά στις 20η Δεκεμβρίου 2022, ώρα 12:00 μ.μ. new-icon.jpgκαι η ημερομηνία
λήξης υποβολής αιτήσεων ορίστηκε για 20η Ιανουαρίου 2023, ώρα 12:00 μ.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν

  1. Την Αίτηση Ενίσχυσης (σύμφωνα με το Παράρτημα IV: Αίτηση ενίσχυσης) και
  2. Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: Λίστα δικαιολογητικών)

Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.
    Περιήγηση στην Εφαρμογή υποβολής αιτήσεων δράσεων ΤΑΑ ΥΠΑΑΤ (15.06.2022)  

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

Ο ΦΥ θα προχωρήσει σε αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης αμέσως μετά την οριστικοποίηση των πρώτων αιτήσεων ενίσχυσης για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης.

Για διευκόλυνση των τελικών αποδεκτών ενίσχυσης, ο ΦΥ  συνέταξε ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ που έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας ΕΔΩ  new icon

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορούν  να αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις     και με ΘΕΜΑ: “ΕΡΩΤΗΜΑ_ΤΑΑ_16626_sub5- Γενετική βελτίωση ζώων. Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164849”

Aριθμός τηλεφωνικής επικοινωνίας ο 2102124397 (Νταμπώση Ευγενία)

Υποδείγματα

  1. Αίτηση Υπαγωγής
  2. Υπεύθυνη Δήλωση Παραρτήματος ΙΙΙ  (17.08.2022)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ
  4. Υπεύθυνη Δήλωση Συμμόρφωση με DNSH
  5. Πίνακας Ανάλυσης Επενδυτικών Δαπανών   (19.12.2022)  new icon
  6. Yπεύθυνη Δήλωση Ενιαίων Επενδυτικών Σχεδίων (22.11.2022)

Σχετικά αρχεία


*η Πρόσκληση τέθηκε σε διαβούλευση από 21 Μαρτίου έως και τις 27 Μαρτίου 2022  και ώρα 23:59 μ.μ.
το κείμενο της διαβούλευσης βρίσκεται στον παρακάτω συνδεσμο.
(http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/categories/116-diavouleysh_drash1_ypoergo5_ver4_genetikhveltiosh-1
)


 

Σχετικές Αναρτήσεις