Προσκλήσεις/Ανακοινώσεις Πρόθεσης Χρηματοδότησης

  • 1481/349514/13.11.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ για την υποβολή προτάσεων στο «TΠΑ ΥΠΑΑΤ - Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών» Άξονα προτεραιότητας : 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση - αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)» με τίτλο «Έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το Ν.3389/2005»
  • 680/144453/12.05.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ για την υποβολή πρότασης στο «TΠΑ ΥΠΑΑΤ - Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» Α.Π: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο  «Χορήγηση ενίσχυσης σε παραγωγούς αχλαδιών, καπνού, κρόκου, σπαραγγιών, κορινθιακής σταφίδας και μελιού σε όλη την Επικράτεια με βάση την υπό στοιχεία 2023/C101/03 (C101/17.03.2023) Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.»
  • 475/108873/07.04.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ για την υποβολή πρότασης στο «TΠΑ ΥΠΑΑΤ - Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» Α.Π.: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «Χορήγηση ενίσχυσης σε παραγωγούς μήλων και καστάνων σε όλη την Επικράτεια με βάση την υπό στοιχεία 2022/C 426/01 (C 426/9.11.2022) ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας).»

Δ/νση Προγραμματισμού & Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Σχετικές Αναρτήσεις