Δημοπρασία Π.Ε. Βοιωτίας 2386/22-02-2017

Αριθμ. Διακήρυξης Έκταση (τ.μ) Χρήση
2386/22-02-2017 19.124 Γεωργική χρήση
Ημερομηνία Δημοπρασίας 28/03/2017, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 12:30 μ.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις