Δημοπρασία Π.Ε. Βοιωτίας 9134/15-06-2018

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) &Τοπογραφικό Χρήση
9134/15-06-2018 94.504  Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 16/07/2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00 π.μ. έως 09:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις