Δημοπρασία Π.Ε. Βοιωτίας 2387/22-02-2017

Αριθμ. Διακήρυξης Έκταση (τ.μ) Χρήση
2387/22-02-2017 26.044 Γεωργική χρήση
Ημερομηνία Δημοπρασίας 28/03/2017, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:30 μ.μ. 

Σχετικές Αναρτήσεις