Δημοπρασία Π.Ε. Ιωαννίνων 99190/3128/05-07-2021

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
99190/3128/05-07-2021 4.745,53 Αγροτική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 09/09/2021, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις