Δημοπρασία Π.Ε. Καβάλας 76177/3289/13-03-2023

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό   Χρήση
76177/3289/13-03-2023 406 Στάθμευση αγροτικών μηχανημάτων-
κατασκευή υπόστεγου

Σχετικές Αναρτήσεις