Δημοπρασία Π.Ε. Πρέβεζας 161898/13545/18-10-2022

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
161898/13545/18-10-2022

20.638,79

5.290,00

2.395,91

Αγροτική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 29/11/2022, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ.
Ημερομηνία Δημοπρασίας 29/11/2022, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 10:45 π.μ.
Ημερομηνία Δημοπρασίας 29/11/2020, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. έως  11:15 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις