Δημοπρασία Π.Ε. Πρέβεζας 123377/9728/31-07-2023


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) 

Χρήση

123377/9728/31-07-2023

32.941,00
98.848,85
99.112,16

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  12/09/2023, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ.

Ημερομηνία Δημοπρασίας  12/09/2023, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 10:45 π.μ.

Ημερομηνία Δημοπρασίας  12/09/2023, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. έως 11:15 π.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις