Δημοπρασία Π.Ε. Πρέβεζας 127756/10076/08-08-2023


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) 

Χρήση

127756/10076/08-08-2023

77.918,75
21.815,46

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  19/09/2023, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ.

Ημερομηνία Δημοπρασίας  19/09/2023, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 10:45 π.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις