Δημοπρασία Π.Ε. Πρέβεζας 127761/10077/08-08-2023


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) 

Χρήση

127761/10077/08-08-2023

24.226,67
16.207,72
15.818,20

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  19/09/2023, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. έως 11:15 π.μ.

Ημερομηνία Δημοπρασίας  19/09/2023, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 11:30 π.μ. έως 11:45 π.μ.

Ημερομηνία Δημοπρασίας  19/09/2023, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 12:00 μ.μ. έως 12:15 μ.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις