Δημοπρασία Π.Ε. Πρέβεζας 128448/10149/09-08-2023


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) 

Χρήση

128448/10149/09-08-2023

25.700,00
23.348,20
29.936,89

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  21/09/2023, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ.

Ημερομηνία Δημοπρασίας  21/09/2023, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 10:45 π.μ.

Ημερομηνία Δημοπρασίας  21/09/2023, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. έως 11:15 π.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις