Δημοπρασία Π.Ε. Πρέβεζας 129361/10199/10-08-2023


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) 

Χρήση

129361/10199/10-08-2023

26.593,47
24.014,08
12.583,28

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  26/09/2023, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ.

Ημερομηνία Δημοπρασίας  26/09/2023, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 10:45 π.μ.

Ημερομηνία Δημοπρασίας  26/09/2023, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. έως 11:15 π.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις