Δημοπρασία Π.Ε. Πρέβεζας 166292/13660/18-10-2023


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) 

Χρήση

166292/13660/18-10-2023

2.571
 2.533

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  29/11/2023, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 10:45 π.μ.

Ημερομηνία Δημοπρασίας  29/11/2023, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. έως 11:15 π.μ. 

Σχετικές Αναρτήσεις